• ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561

  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561

  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561

  วันนี้ (24 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมปอง ปลื้มสุข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ คณะทำงานของโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากมติการประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561 เมืองพัทยาได้มอบหมายให้ บมจ. กสท. โทรคมนาคม (CAT) ดำเนินการนำท่อสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาและหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอค่าใช้จ่ายของค่าบริการเช่าสัญญาณ โดยวันนี้ผู้แทนจาก (CAT) ได้รายงานผลการประชุมหารือเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บจม.กสท.โทรคมนาคม (CAT) ต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ให้ได้ทราบดังนี้
  1.บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT Model)
  เสนอให้ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber และมีข้อเสนอดังนี้
  – ค่าเช่า 120 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Last Mile) และ 1, 500 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Node to Node / Node to Small cell / Node to Backbone ของ Operator) ไม่จำกัดระยะทาง
  – กรณี Splitter อยู่นอกบ่อ CAT คิดค่าเช่า 1, 500 บาทต่อ core ต่อเดือน (ไม่คิด Last Mile เพิ่ม)
  – กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 120 บาท พิจารณา SLA ที่ 24 ชม.
  – กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 1, 500 บาท พิจารณา SLA ที่ 4 ซม.
  – การคิดค่าปรับกรณีไม่สามารถดำเนินการตาม SLA ให้คิด 5 เท่า ของค่าบริการรายเดือน (เฉพาะบริการ Core Network)
  2.ผู้ประกอบการเสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT MODEL) ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber ดังนี้
  – Node to Business ขอเช่าในราคา 280 บาทต่อ core ต่อเดือนที่ SLA 4 ชม. (ไม่จำกัดระยะทาง)
  – Node to Node / Node to Small cell / Node to Backborne จากราคา 1, 500 บาทเป็นราคา 280 บาท
  – Operator ที่มี volume ในการเช่ากับ CAT โดย Last Mile ขอราคา 80 บาท / User
  – ขอให้เมืองพัทยาขยายเวลาสัมปทานเป็น 15-20 ปี.
  3.ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเพิ่มเติม
  Model เพิ่มเติมของผู้ประกอบการเสนอ:ท่อร้อยสายแบบเดิม ดังนี้
  – CAT สร้างท่อพร้อมบ่อพัก (Spec เดิม) / Operator blow Fiber / Operator ขอเช่า Subduct 33 mm. ในราคา CAT อยู่ที่ 1, 800 บาทต่อ 100 เมตรต่อเดือน
  -ในส่วนของ Access Last Mile ขอให้ CAT ลงทุนสร้างและให้เช่า Core Fiber (โดยจะมีการตกลงราคากันอีกครั้ง)
  นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้คงตู้ Cabinet ไว้บนทางเท้า เพื่อลดต้นทุนและเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายและสะดวก รวมทั้งผู้ประกอบการประมาณ 2-3 ราย สามารถเช่าท่อร่วมกันได้

  ซึ่งผลการประชุม ผู้ประกอบการยังไม่เห็นด้วยกับค่าใช้จ่ายที่นำเสนอของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ก็ไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน ทั้งนี้ในที่ประชุมจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาและหาข้อยุติให้กับทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม โดยจะเชิญผู้ประกอบการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อระดมความคิด และหาข้อสรุปที่ชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป

  ติดตามข่าวสารเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150