• มพย.บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน หวังใช้กิจกรรมเด่นๆดึงนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทั้งปี

  มพย.บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน หวังใช้กิจกรรมเด่นๆดึงนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทั้งปี

  มพย.บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน หวังใช้กิจกรรมเด่นๆดึงนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทั้งปี
  วันนี้ (24 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษาฝ่ายการกีฬา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี มีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย มีโรงแรม ที่พัก ศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานครบวงจร จึงดึงดูดให้ทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาท่องเที่ยวและสัมผัส แต่ในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังเมืองพัทยาลดลง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ นายกเมืองพัทยา NEO Pattaya ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปี ให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะปรับภูมิทัศน์ ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่ นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ สมาคม ชมรมโรงแรม ในพื้นที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 63 ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุม นายกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า ฟัน คอร์ปอเรชั่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
  งาน KNOCK KNOCK PATTAYA COUNTDOWN 2018 งาน EDM COUNTDOWN สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี! โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือไซน่าทราเวลไทยแลนด์จัดครั้งนี้ โดยเล็งเห็นถึงช่องทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะกระแสของแนวเพลง EDM เป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งถือเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ที่จะนำรายได้มหาศาลเข้าประเทศในช่วงวันเคาท์ดาวน์อีกแห่งในเมืองพัทยา
  ต่อจากนั้นที่ประชุมได้เริ่มการพิจารณากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาทั้ง 12 เดือนของปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอให้เสริมกิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับที่เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม PATA Destination Marketing Forum ในปี 63 ซึ่งมีผู้แทนจากเมืองไมซ์ซิตี้ และทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความประทับใจ และอยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีก รวมทั้งคณะที่ประชุมได้เสนอแนวคิดการจัดขบวนพาเหรดคาร์นิวัล เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมเสริมช่วงเดือนพฤศจิกายน และกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่นอกเหนือปฎิทินกิจกรรมเมืองพัทยาแล้ว ได้เสนอให้ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยาเมืองพัทยา และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นำเสนอกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่จะเพิ่มเติมก่อนช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อนำเสนอโครงการดังกล่าวพิจารณาในงบประมาณ 2563 ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการกิจกรรมฉลอง 60 ปีเมืองพัทยา และกิจกรรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการสถาปนาเมืองพัทยา โดยเชิญผู้ประกอบการ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมใจกัน ลด แลก แจก แถม และตกแต่งประดับแสงสีไฟ ให้สว่างทั่วเมืองพัทยา พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดกิจกรรมฉลอง 60 ปี เมืองพัทยา และกิจกรรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการสถาปนาเมืองพัทยา เฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่
  โดยกำหนดจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันสถาปนาเมืองพัทยาเป็นต้นไป จนถึงกันยายน ปี 2563 พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะทำตลอดปี โดยจะมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนรูปแบบการจัดงานที่เหมาะสมในครั้งต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150