• เมืองพัทยาเดินหน้า…หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มต่ำเร่งด่วน

  เมืองพัทยาเดินหน้า…หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มต่ำเร่งด่วน

  เมืองพัทยาเดินหน้า…หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มต่ำเร่งด่วน
  วันนี้ 25 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ ตรงข้ามซอยวัดหนองใหญ่ และบริเวณคลองสูบน้ำหนองใหญ่
  ปัจจุบันสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมในเมืองพัทยา สาเหตุหลักเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม มีทางระบายน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองนาเกลือ คลองเสือแผ้ว คลองหนองใหญ่ คลองพัทยาใต้ และคลองกระทิงราย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจนตื้นเขินและแคบลงเนื่องด้วยถูกรุกล้ำ ทำให้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณที่ลุ่ม ซึ่งเคยเป็นที่รองรับน้ำลดน้อยลง ประกอบกับมีท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีขนาดเล็ก และมีทางระบายน้ำลงทะเลน้อยลง รวมถึงมีการพัฒนาที่ดินไปเป็นอาคารที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก และด้วยยังมีมวลน้ำจากพื้นที่สูงอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ลาดต่ำ เกิดน้ำท่วมขังตลอดเวลา
  ซึ่งในวันนี้จากการลงพื้นที่พบว่าพื้นที่บริเวณซอยวัดหนองใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในบริเวณที่รายสูงกว่าไหลเอ่อล้นมายังที่พื้นที่ราบลุ่มต่ำของบริเวณดังกล่าวภาวะเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งทางเมืองพัทยาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งเดินหน้าดำเนินออกแบบจัดทำสถานีสูบน้ำ เพื่อผันน้ำไปยังคลองเสือแผ้ว ไหลลงสู่คลองนาเกลือ ทั้งนี้เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและยังเป็นการระบายน้ำได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย โดย เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4) อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเสนออนุมัติงบประมาณประจำปี 63 เพื่อดำเนินการโครงการฯ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นเมืองพัทยาจะดำเนินการติดตั้งปั๊มสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำท่วมขังในเบื้องต้นในระยะนี้ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4) อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150