• อำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยาจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่ 2562

  อำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยาจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่ 2562

  อำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยาจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่ 2562
  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561 เวลา 13.00น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองเมืองพัทยาพร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ จตุพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ร่วมกับกรมการปกครองอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งบางละมุง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมการขนส่งทางบกจะตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ทุกคน ทุกคัน ทุกเส้นทาง ทุกสถานีตาม check list ดังนี้
  ก่อนเทศกาลปีใหม่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2561
  ก่อนเดินทางวันที่ 20 ถึง 26 ธันวาคม 2561
  ตรวจเข้มช่วงเทศกาลวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562
  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่เน้นย้ำในเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในช่วง 7 วันอันตราย (เฉพาะกิจ) สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่นี้อีกทางหนึ่งด้วย

  Banglamung区与芭堤雅市一起建立了一个安全中心预备2019年新年节,以遵守Sonthaya Khunpluem先生的政策芭堤雅总理其中强调促进人民和游客和安全为了在7天的危险期间(临时)监控和解决问题,为于圣诞节和新年节期间以其他方式前来旅游的游客建立信心。

  Banglamung District, in conjunction with Pattaya City, established the Safety Center for the New Year 2019 and in order to comply with the policy of Mr. Sonthaya Khunpluem, Pattaya City Mayor which emphasizes on facilitating people and tourists and securing in order to monitor and resolve problems during the 7 days of danger (ad hoc), and also to create confidence for tourists who will come to travel during Christmas and this New Year festival.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150