• ผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมร้องเพลงคริสต์มาส หนุนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

  ผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมร้องเพลงคริสต์มาส หนุนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

  ผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมร้องเพลงคริสต์มาส หนุนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 เวลา 16.00 น.
  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมร้องเพลงคริสต์มาสกับคณะตัวแทนจากมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ( The Glory Hut Foundation) ณ ห้อง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม อาจารย์พรสวรรค์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิกระท่อมพระสิริ( The Glory Hut Foundation) นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ พร้อมคณะทำงาน จิตอาสา ตัวแทนผู้ป่วย ตัวแทนภาคเอกชน ร่วมร้องเพลง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งมีปัญหาครอบครัว จากความยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงสวัสดิการของรัฐต่อไป…

  Pattaya city administrators joined to sing Christmas songs to support the activities of helping the needy and the underprivileged which aims to earn fund to help the poor who have family problems from poverty, disadvantaged groups, HIV infected people, and AIDS patients to gain a better quality of life and access to state welfare

  芭堤雅市管理员加入唱圣诞歌曲支持帮助贫困和弱势群体活动为了赚钱帮助穷人贫困,贫困群体,爱滋病和艾滋病患者存在家庭问题为了获得良好的生活质量并获得国家福利。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150