• ประชุมคณะกรรมการชมรมนวดแผนไทย 3 ชมรม (พัทยา จอมเทียน เขตปลอด)

  ประชุมคณะกรรมการชมรมนวดแผนไทย 3 ชมรม (พัทยา จอมเทียน เขตปลอด)

  ประชุมคณะกรรมการชมรมนวดแผนไทย 3 ชมรม (พัทยา จอมเทียน เขตปลอด)

  วันนี้ (26 ธค. 61 ) เวลา 09.00 น. นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทยทั้ง 3 ชมรม (พัทยา จอมเทียน เขตปลอด) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชมรมนวดแผนไทย โดยมีนางสาวสายใจ พาหุฬา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคณะกรรมการชมรมนวดแผนไทยทั้ง 3 ชมรม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 221

  ในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมนวดแผนไทย 3 ชมรม (พัทยา จอมเทียน เขตปลอด) จำนวน 30 คน โดยมีข้อคิดเห็นให้หมอนวดทุกคนขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามหลักของ สบส. ซึ่งเอกสารที่จะใช้ในการขึ้นทะเบียนคือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ และ ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสอนนวดที่รัฐบาลรับรองฉบับจริง จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งในขณะนี้หมอนวดทั้งสามชมรมมีความพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขอำเภอหลังจากทุกท่านได้ผ่านการเรียนครบ 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถาบันนวดแผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองและพร้อมที่จะขอตรา Pattaya Brand จากเมืองพัทยาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพด้านบริการนวดแผนไทย โดยจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญร่วมกัน 450 คน ร่วมกับเมืองพัทยาและสาธารณสุขอำเภอ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 รวมทั้งหมอนวดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละชมรม โดยระหว่างให้บริการนักท่องเที่ยว หมดนวดต้องสวมเสื้อตามสีและติดเบอร์ตามที่ชมรมกำหนดไว้ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหมอนวดชายหาดทั้ง 3 ชมรมได้ให้ความร่วมมือกับเมืองพัทยาเป็นอย่างดี

  นอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างชมรมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ วิ่ง Fun Run บนชายหาดทราย บริเวณเขตปลอด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชมรมหมอนวดด้วยกัน
  และก่อนปิดการประชุมได้หารือเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมการบริจาคโลหิตร่วมกันชมรมร่มเตียงและสโมสรไลออนส์พระตำหนัก ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ มูลนิธิมหาไถ่ ซึ่งจะเป็นการสร้างสถิติที่มีผู้บริจาคมากที่สุด (650คน) และได้โลหิตมากที่สุด (มากกว่าแสนซีซี) ภายในหนึ่งวัน ด้านนายเศรษฐพล ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ สมาชิกชมรมหมอนวดทั้ง 3 ชมรม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 3 กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างมาตรฐานวิชาชีพนวดแผนไทย รวมทั้งสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพ และยังเป็นการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150