• เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคม ABR (Armerican bully register) จัดงาน PATTAYA BULY EXPO การแข่งประกวดความแข็งแรงของสุนัขสายพันธุ์บูลลี่ ครั้งแรกในประเทศไทย สุดยิ่งใหญ่ที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคม ABR (Armerican bully register) จัดงาน PATTAYA BULY EXPO การแข่งประกวดความแข็งแรงของสุนัขสายพันธุ์บูลลี่ ครั้งแรกในประเทศไทย สุดยิ่งใหญ่ที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคม ABR (Armerican bully register) จัดงาน PATTAYA BULY EXPO การแข่งประกวดความแข็งแรงของสุนัขสายพันธุ์บูลลี่ ครั้งแรกในประเทศไทย สุดยิ่งใหญ่ที่เมืองพัทยา

  วันนี้ (26 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “PATTAYA BULY EXPO” โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานบริหาร การพัฒนาธุรกิจ และประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) พร้อมคณะผู้จัดนำเสนอรูปแบบการจัดงาน

  “พัทยา” นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เมืองพัทยายังมีกิจกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก เช่น การแข่งขันพัทยามาราธอน เทศกาลดนตรีพัทยามิวสิคเฟสติวัล เทศกาลพลุนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดี ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวพัทยาผ่านกิจกรรมต่างๆ

  ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสมาคม ABR (Armerican bully register) กำหนดจัดกิจกรรม PATTAYA BULLY EXPO ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกซอยชัยพฤกษ์ ๒ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้รักและชื่นชอบสุนัขสายพันธุ์บูลลี่ทั้งในและต่างประเทศ ดึงดูดประชาชน นักท่องเที่ยวผู้รักสุนัข เข้าร่วมชมการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับโลก ซึ่งเป็นมหกรรมโชว์สุนัขสายพันธุ์บูลลีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งภายในงานจะมีการรณรงค์ทำหมันสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน การออกบูธกิจกรรมต่างๆ การประกวดสุนัขการโชว์สุนัขชั้นนำจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเทศที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๒๐ ประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและเมืองพัทยา ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกแต่งสถานที่ พร้อมทั้งการอำนวยสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และจัดกิจกรรมเสริมอีกด้วย

  หากมีความคืบหน้าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เมืองพัทยา จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในต่อไป

  Pattaya City, in association with the Pattaya Business and Tourism Association, ABR (American bully register), organizes the PATTAYA BULLY EXPO, the first competition for the strength of the bully dog in Thailand, Pattaya. It is the greatest in Pattaya to connect good relationships among lovers and admirers of bully dogs, both domestic and international, attracting people, tourists who love dogs to participate in the world championship competition, which is the largest bully dog show in Asia.

  芭堤雅市与芭堤雅商业与旅游协会,ABR(Armerican欺负登记处)合作,举行PATTAYA BULY EXPO 第一次于泰国芭堤雅举行狗的健康状况最好的地方为了爱Buly狗和欺凌犬者之间建立良好的关系,无论是国内还是国际,吸引人狗爱好者加入世界锦标赛这是亚洲最大的欺凌犬展。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150