• เมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนหนองตะแบก หลังได้รับร้องเรียนของ 15 หลังคาเรือน ถนนเข้าบ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนหนองตะแบก หลังได้รับร้องเรียนของ 15 หลังคาเรือน ถนนเข้าบ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนหนองตะแบก หลังได้รับร้องเรียนของ 15 หลังคาเรือน ถนนเข้าบ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  วันนี้ (26 ธ.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล นายเกษม จูแย้ม ประธานชุมชนหนองตะแบก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ชุมชนหนองตะแบก หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าถนนทางเข้าบ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้รับมาตรฐาน ไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า ถนนทางเข้าบ้านพักอาศัยของประชาชน ภายในซอย 15 (ชุมชนหนองตะแบก) จำนวน 15 หลังคา รวม 20 ครอบครัว ยังไม่ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ถูกต้องได้มาตรฐาน รวมทั้งยังไม่มีทางระบายน้ำเมื่อเวลาฝนตกหนัก ทำให้การเดินทางสัญจรเป็นไปโดยลำบาก ในการนี้คณะผู้บริหารที่ลงพื้นที่ดังกล่าวได้มอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการรังวัดหาแนวเขตสาธารณะ เพื่อเร่งดำเนินการสำรวจออกแบบถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมท่อระบายน้ำ เป็นการบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายนายกเมืองพัทยาที่ต้องการพัฒนาพัทยาให้มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัย ตามคอนเซ็ปต์ NEO Pattaya ของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150