• เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมศูนย์ป้องกันเหตุร้าย ลดอุบัติภัยทางบกและทางทะเล รับเทศกาลปีใหม่ 2562 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมศูนย์ป้องกันเหตุร้าย ลดอุบัติภัยทางบกและทางทะเล รับเทศกาลปีใหม่ 2562 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมศูนย์ป้องกันเหตุร้าย ลดอุบัติภัยทางบกและทางทะเล รับเทศกาลปีใหม่ 2562 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  วันนี้ (26 ธ.ค.2561) นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศูนย์ป้องกันเหตุร้าย ลดอุบัติภัยทางบกและทางทะเลเมืองพัทยา ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (แหลมบาลีฮาย) และจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯดังกล่าวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่เน้นย้ำในเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในช่วง 7 วันอันตราย (เฉพาะกิจ) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม -2 มกราคม 2562 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150