• พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC: Tourist Assistance Center) ประจำปี พ. ศ. 2562

  พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC: Tourist Assistance Center) ประจำปี พ. ศ. 2562

  พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC: Tourist Assistance Center) ประจำปี พ. ศ. 2562

  วันนี้ (27 ธ.ค. 61) 10.00 น.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC: Tourist Assistance Center) ประจำปี พ. ศ. 2562 โดยมี นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องนันทา สวนนงนุช พัทยา

  เนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์หลายๆ อย่างเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ TAC ที่สามารถสื่อสารภาษาได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีนรัสเซียและญี่ปุ่นเข้าไปอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี 2018 สนามที่ 15 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานในท่าอากาศยานทั้งเมืองหลักและเมืองรอง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยเจ้าหน้าที่สวมเสื้อกั๊กสีดำด้านหลังปักตัวอักษรคำว่า“ TAC “เป็นสัญลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ สะดวก สะอาด ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

  ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC: Tourist Assistance Center) ประจำปี พ. ศ. 2562 หลักสูตรประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 150 คนจาก 260 คนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมฯ

  The opening ceremony of the TAC’s activity (Tourist Assistance Center) for the development of personnel potential for the year 2019 which aims to continuously develop the potential of personnel to be ready to provide services to tourists, build confidence and solve the problem of deception, and prevent the exploitation of tourists. With 150 TAC’s personnel and 260 people nationwide participate in the event.

  交谘会开幕典礼發展旅游援助中心(TAC: Tourist Assistance Center)为2019年开发,培养员工能力,准备为游客提供服务。建立信心,解决欺诈问题,防止游客不断剥削全国260个旅游援助中心共有260人参加此次活动。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150