• คณะผู้บริหารเมืองพัทยา​ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเริ่มงาน PATTAYA COUNTDOWN 2019

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยา​ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเริ่มงาน PATTAYA COUNTDOWN 2019

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยา​ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเริ่มงาน PATTAYA COUNTDOWN 2019
  วันนี้ (30 ธันวาคม 2561) เวลา 17.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่บริเวณจัดงาน Pattaya Countdown 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งตรวจสอบเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ที่ประจำศูนย์ป้องกันเหตุร้ายลดอุบัติภัยทางบกและทางทะเลเมืองพัทยา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ อาคารที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ เพื่อเป็นการร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในช่วง 7 วันอันตราย (เฉพาะกิจ) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม -2 มกราคม 2562 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

  The Pattaya City’s administrators inspected the area to check the orderliness before starting the PATTAYA COUNTDOWN 2019 in order to be a precaution against possible disaster, along with checking and visiting staff at the Center for the Prevention of Crimes for reducing land and sea accidents in Pattaya.

  芭堤雅市管理员举行PATTAYA COUNTDOWN 2019之前进入检查区域,以防止可能发生的灾难。同时检查对员工的访问于芭堤雅预防和减轻陆地和海上事故中心。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150