• ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกใน Line @ มหาดไทย รับข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาชน

  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกใน Line @ มหาดไทย รับข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาชน

  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกใน Line @ มหาดไทย รับข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาชน

  เมืองพัทยาขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกใน Line @ มหาดไทย ตาม QR Code Line @มหาดไทย ตามที่แนบมาพร้อมข่าวนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามข่าวสารและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของรัฐบาลผ่านหอกระจายข่าว

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี 0 3827 4404

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150