• เมืองพัทยาจับมือ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน กลับมาเยือนพัทยาให้เพิ่มมากขึ้น

  เมืองพัทยาจับมือ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน กลับมาเยือนพัทยาให้เพิ่มมากขึ้น

  เมืองพัทยาจับมือ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน กลับมาเยือนพัทยาให้เพิ่มมากขึ้น

  วันนี้ (2 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ Mr.Alex Membership management Senior Advisor จาก Alipay Business Group และคณะ โดยการนำของนายปราโมทย์ ไชยอุฬาร รองประธานกรรมการสมาร์ทซิตี้ ในโอกาสมาเยือนเมืองพัทยาและประชุมหารือ ในการพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม น่าสนใจ รวมทั้งการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้มากขึ้น โดยจะใช้กิจกรรมงานวันสงกรานต์เมืองพัทยาเป็นจุดขายเป็นงานแรก ซึ่งมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมหารือ เนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาที่พัทยา จังหวัดชลบุรี มีจำนวนน้อยลง ทั้งนี้หวังว่าผลจากการได้ปรึกษาหารือในวันนี้จะเป็นการจุดประกายความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยือนพัทยาให้เพิ่มมากขึ้น 20% โดยในวันนี้ได้เสนอแต่งตั้งคณะประสานงานเพื่อดำเนินการประชุมหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆด้านการท่องเที่ยวในวันที่ 7 มกราคม 2562 รวมทั้งการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโอกาสต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150