• 14 – 22 ม.ค.นี้ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5

  14 – 22 ม.ค.นี้ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5

  วันนี้ (3 ม.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายวัฒนา แท่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  สำนักงานวัฒนธรรมเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช กำหนดจัดโครงการ “ นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเปิดงาน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.
  ในการนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จึงได้มีหนังสือถึงสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการจัดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5 ในปีนี้ จะมีกิจกรรมของกลุ่มศิลปินอิสระกว่า 100 คน ร่วมสร้างผลงานภาพวาด เพื่อจัดหารายได้เข้าสมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก” อีกด้วย ทั้งนี้ทางสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจะดำเนินการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆนี้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0891635595

  14 – 22 January, 2019, Pattaya Cultural Council will organize the 5th art exhibition of the worship royal institution. In this year, there will be activities for more than 100 independent artists to create paintings and also to raise fund to join Friends in Need (of “PA”) Volunteers Foundation, Thai Red Cross. The Pattaya Cultural Council will conduct an official press conference again soon. For more information on Pattaya Cultural Council, please contact at Phone number 0891635595.

  于1月14日至22日,芭堤雅文化委员会向国王举办了第五届美术展,今年组织了第五届国王艺术展,将有100多位独立艺术家创作绘画作品提供收入加入基金会的基金“朋友依赖(Pha)艰难时期”。芭堤雅文化委员会将很快再次举行官方新闻发布会。了解更多信息,请联系芭堤雅文化委员会电话号码0891635595。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150