• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เริ่มต้นปีใหม่ สูงวัยใจสตรอง”

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เริ่มต้นปีใหม่ สูงวัยใจสตรอง”

  วันนี้ (4 ม.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุกว่า 400 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพ “เริ่มต้นปีใหม่ สูงวัยใจสตรอง” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายธรรม “ชีวิตเบิกบานอย่างไร จึงเป็นความสุขที่ยั่งยืน” โดยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รวมทั้งการแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุด้านการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพโดยชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการรื่นเริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะที่ดีร่วมกัน

  Pattaya City organized health promotion activities for the elderly. ” “Start the new year with high age but strong mind ” This training provides a Dharma talk “How life should be joyful to be the sustainable happiness?” This event aimed to promote the health of the elderly in the body, mind, and also enhance the prosperity for themselves and their families, to start good things on the new year 2019 and create a good harmony among the group together.

  芭堤雅市为老年人组织健康促进活动 “开始新的一年高水平的青年“这次培训提供了一个讲座。 “生活如何幸福?因此,成为一种可持续的幸福“,以促进老年人的身心健康,促进自己和家人的繁荣为了在2019年元旦开始做好事,并于团体之间创造良好的和谐。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150