• คณะผู้บริหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล

  คณะผู้บริหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล

  วันนี้ (4 ม.ค.62 ) เวลา 14.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีที่ 4 (บ้านเขาตาโล) โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษาฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้นำชุมชนมาบประดู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วนนั้น เดิมนั้นคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือกับเมืองพัทยา เนื่องจากเมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้มีน้ำขังบริเวณดังกล่าวในปริมาณมากและไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยมอบหมายให้ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยานำรถแม็คโครขุดลอกร่องระบายน้ำตลอดแนว พร้อมตัดหญ้าริมทาง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนไปในลำดับแรกแล้ว

  สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล โดยว่างจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ ด้วยการติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 5% ทั้งนี้หากแล้วเสร็จจะแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150