• 9 ม.ค. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  9 ม.ค. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  วันนี้ (4 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ผู้นำชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลมนาเกลือ ผู้ประกอบการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมบริษัทสแกนดิสคูช จำกัด ผู้ประกอบการตัวแทนโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โรงแรมสยามเบย์ชอว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 231 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 (Kick Off)
  ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น วันนี้สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จึงได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เมืองพัทยา เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้
  เวลา 08.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย” โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ซึ่งเส้นทางการเดินรณรงค์นั้นจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 มาตามเส้นทางถนนสว่างฟ้าถึงสามแยกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย เดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจนถึงวัดช่องลม นาเกลือ
  เวลา 08.45 น. นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่เต็นท์พิธี ณ วัดช่องลมนาเกลือ
  เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ รวมทั้งการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ภายในวัดช่องลมอีกด้วย
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  January 9, 2019, Pattaya City invited people and volunteers to join the campaign “Separated before dump” to propel the solid waste management and create a green city together.

  于1月9日,芭堤雅市邀请人们自愿参加活动。 “分配后扔”以推动固体废物管理共同建设绿色城市。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150