• ปิดการจราจร งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10 เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ เริ่ม 5 ม.ค.-24 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น.- 22.30 น.

  ปิดการจราจร งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10 เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ เริ่ม 5 ม.ค.-24 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น.- 22.30 น.

  เมืองพัทยาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิม ช็อป แชะ แชร์ กันอย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ
  ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 22.30 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Close the traffic, the 10th Naklua Local Walking & Eating Festival, only Saturday and Sunday, starting January 5 – 24 February, from 15.00 hrs. – 22.30 hrs., to facilitate and safety for exhibitors. Pattaya City will close the traffic every Saturday and Sunday, starting on Saturday, January 5 – 24 February, 2019, from 15.00 hrs. – 22.30 hrs., at the community police office area, District 8 (Naklua Police Booth) to Naklua Yao Bridge. For more information, please contact Pattaya Contact Center 1337, 24 hours a day.

  关闭交通路道,当地美食第十年Na Kluea美食之旅,仅限周六周日 由1月5日至2月24日下午3:00 至晚上 10:30,为参展商提供便利和安全芭堤雅市将关闭交通路道每周六周日从2019年1月5日至2月24日15:00下午3:00 至晚上 10:30 ,了解更多信息,请24小时联系芭堤雅联络中心1337。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150