• นายกเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ พร้อมรณรงค์​’แยกขยะก่อนทิ้ง’​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  นายกเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ พร้อมรณรงค์​’แยกขยะก่อนทิ้ง’​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  เมื่อวันที่ (5 ม.ค. 62) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี​ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เชิญชวนประชาชน​ นักท่องเที่ยว และผู้จำหน่ายสินค้าภายในงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่​ 10
  ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม” ​ รวมทั้งรณรงค์​ ‘แยกขยะก่อนทิ้ง’​ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 (Kick Off)

  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น เมืองพัทยาจึงเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เมืองพัทยา เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้
  เวลา 08.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย” โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ซึ่งเส้นทางการเดินรณรงค์นั้นจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 มาตามเส้นทางถนนสว่างฟ้าถึงสามแยกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย เดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจนถึงวัดช่องลม นาเกลือ
  เวลา 08.45 น. นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่เต็นท์พิธี ณ วัดช่องลมนาเกลือ
  เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ รวมทั้งการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ภายในวัดช่องลมอีกด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Pattaya City Mayor invites people and tourists to do good with heart, reduce taking, reduce giving, reduce using plastic bags and foam boxes and ready to campaign “Separated before dump” to create a green city together.

  芭堤雅总理 邀请人们和游客一起做好心,减少使用塑料袋和泡沫箱,并于“分配后扔”活动,共同创造一个绿色城市。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150