• เมืองพัทยาเตรียมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่นเป็นจุดขาย พร้อมนำแอพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกสบาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเยือนเมืองพัทยามากขึ้น

  เมืองพัทยาเตรียมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่นเป็นจุดขาย พร้อมนำแอพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกสบาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเยือนเมืองพัทยามากขึ้น

  เมืองพัทยาเตรียมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่นเป็นจุดขาย พร้อมนำแอพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกสบาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเยือนเมืองพัทยามากขึ้น

  วันนี้ (7 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายโอภาส เพ็ชรมณี ประธานที่ปรึกษาบริษัทซีพีเอส พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ไชยอุฬาร รองประธานกรรมการสมาร์ทซิตี้ ในฐานะผู้แทน Alipay Business Group นำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน พัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือในครั้งนี้

  ด้วย บริษัท อาลีเพย์ จำกัด ผู้ให้บริการจ่ายเงินออนไลน์ยอดนิยมของประเทศจีนและบริษัท China Travel Service Thailand ผู้แทนด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีความประสงค์ที่จะจัดทำความร่วมมือกับเมืองพัทยาเพื่อช่วยผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยารวมทั้งโรงแรม ศูนย์การประชุมและสถานประกอบการต่างๆ ในเมืองพัทยา ให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ในเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวม โดยจะใช้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในกลุ่ม FIT เพื่อดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้พำนักและท่องเที่ยวในพัทยาให้นานที่สุด

  ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมหารือตามวาระต่างๆ ประกอบด้วย เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเมืองพัทยา บริษัท อาลีเพย์ จำกัด และบริษัท CTS Thailand เพื่อสร้างเมืองพัทยาให้เป็นต้นแบบเมือง Smart City โดยในที่ประชุม เมืองพัทยามีความยินดีและพร้อมเชิญสมาคม ชมรมโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมทำสัญญาดังกล่าว โดยเสนอให้บริษัทอาลีเพย์จำกัด จัดทำร่างหนังสือบันทึกข้อตกลง เพื่อพิจารณาก่อนลงนามอีกครั้ง

  นอกจากนี้ในประชุมได้หารือ เรื่องการจัดงานสงกรานต์ Thai-Chinese Songkran Festival 2019 เพื่อเป็นการ Kick Off Activity ให้กับ Pattaya Smart City ซึ่งในที่ประชุมจะหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทนำนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่เมืองพัทยา หรือดึงกิจกรรมอเมซิ่งซีฟู้ด เฟสติวัล เทศกาลอาหารทะเลสดๆ พร้อมร่วมกาลาดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศจากเซฟระดับประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการสร้างเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้อาลีเพย์ หรือแอปคิชั่น และคิวอาร์โค๊ต เป็นศูนย์กลางในประชาสัมพันธ์ จับจองตั๋ว เพื่ออำนวยความสะดวก ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา รวมทั้งเกาะล้านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนเป็นจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งในที่ประชุมจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณากำหนดรายละเอียดอีกครั้งต่อไป

  Pattaya City is in place to sign the MOU with Alipay Business Group in promoting the Application to facilitate and draw tourists from China to Pattaya in order to boost the tourism and economy of businesses concerned in Pattaya and Thailand focusing Pattaya city as the hub of tourism in FIT group.

  芭堤雅市将与支付宝商业集团签订协议备忘录,将优秀活动作为卖点。随着应用便利的设施吸引更多中国游客前往芭堤雅参观,这将为各类企业家创造良好形象,促进旅游业和刺激经济。在芭堤雅和泰国作为一个整体通过使用芭堤雅作为FIT集团的旅游中心,吸引这些游客在芭堤雅逗留和旅行的时间尽可能长期。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150