• เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชน รุ่นที่ 1

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชน รุ่นที่ 1

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชน รุ่นที่ 1
  วันนี้( 8 ม.ค 62) 08.30 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา รุ่นที่ 1โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนักเรียน นักศึกษา พื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดอบรมฯ

  ฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา สำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปขยายผลเพื่อเผยแพร่ต่อครอบครัว และชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้ ซึ่งการอบรมได้แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม จันทร์เพ็ญ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงาน กกต.จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ สาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและการเลือกตั้งแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยแบบใหม่​ และสามารถนำไปอธิบายแก่คนในครอบครัว​ เพื่อนบ้านใกล้เคียง​ เพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150