• เมืองพัทยา รับฟังแผนความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา)

  เมืองพัทยา รับฟังแผนความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา)

  เมืองพัทยา รับฟังแผนความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา)

  วันนี้ (8 ม.ค.2562) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รับฟังการชี้แจงแผนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 จากนายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการ และนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง รองปลัดเมืองพัทยา

  ตามที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการที่ถนนพัทยาเหนือ ตามสัญญาเลขที่ จ.ป.268/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นถนนนำร่องปลอดสายไฟ สร้างความปลอดภัย เกิดความสวยงาม สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แท้จริง การดำเนินงานในขณะนี้ได้วางท่อ ร้อยสาย วางบ่อพัก ที่เปิดผิวถนนและลากสายไฟฟ้าลงดินไปแล้ว เพื่อรองรับการรื้อถอนของสายไฟฟ้าที่อยู่บนถนนนำลงดินต่อไป หรือเป็นการเปลี่ยนระบบเคเบิ้ลอากาศเป็นสายเคเบิ้ลใต้ดินแทน ซึ่งจะแล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนถนนพัทยากลางจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สวยงามและปลอดภัย นั้น

  วันนี้ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ได้เข้าชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานแผนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ถนนพัทยาเหนือ และการจะก่อสร้างเพิ่มเติมถนนพัทยากลางที่จะเปิดปีนี้ และแผนโครงการถนนพัทยาใต้ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 โดยจะหาแนวทางสรุปเนื่องจากเมืองพัทยามีโครงการจะทำถนนด้วย ซึ่งการไฟฟ้าฯจะต้องวางระบบก่อนปรับปรุงถนน นอกจากนี้ในส่วนของถนนพัทยากลางยังไม่มีรูปแบบการปิดการจราจร ว่าจะเป็นในรูปแบบการเดินรถทางเดียวหรือไม่ โดยที่ผ่านมาในส่วนพัทยากลางได้ทำระบบสายส่งเข้าทางสถานีตรงข้าวต้มคุณศรี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอีกทีเดือนมีนาคม 2562 โดยนำสาย Over Head Line ลงดินพร้อมบ่อพักเหมือนถนนพัทยาเหนือ ที่ดำเนินการเสร็จไปแล้วและจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2562 นี้

  ทั้งนี้ในที่ประชุม นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างเมืองพัทยาดำเนินงานควบคู่ไปกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และไม่กระทบกับการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150