• 9 ม.ค. นี้ เชิญร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

  9 ม.ค. นี้ เชิญร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

  9 ม.ค. นี้ เชิญร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

  ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 (Kick Off)

  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น เมืองพัทยาจึงเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เมืองพัทยา เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้
  เวลา 08.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย” โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ซึ่งเส้นทางการเดินรณรงค์นั้นจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 มาตามเส้นทางถนนสว่างฟ้าถึงสามแยกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย เดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจนถึงวัดช่องลม นาเกลือ
  เวลา 08.45 น. นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่เต็นท์พิธี ณ วัดช่องลมนาเกลือ
  เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ รวมทั้งการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ภายในวัดช่องลมอีกด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Pattaya City run the campaign on waste management by inviting all to refrain from using plastic bags and foam container in order to create the green city at Wat Chong Lom Naklua on January 9 from 08.00 – 12.00 hrs.

  于1月9日 邀请参加废物分类活动做好心减少使用塑料袋和泡沫箱08:00-12:00,于Chonglom Na Kluea寺活动区共同建设绿色城市。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150