• คณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่สำรวจถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำซอยทุ่งกลม ตาลหมัน 4/1 และชุมชนหนองหิน บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่สำรวจถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำซอยทุ่งกลม ตาลหมัน 4/1 และชุมชนหนองหิน บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่สำรวจถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำซอยทุ่งกลม ตาลหมัน 4/1 และชุมชนหนองหิน บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน
  วันนี้ (8 ม.ค 62) เวลา 14:30 น. ที่ ซอยทุ่งกรมตาลหมันซอย 4/1 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมคณะฯ และผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงสำรวจครั้งนี้
  สืบเนื่องจากได้การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวชุมชนทุ่งกลม-ตาลหมันซอย 4/1 ว่า ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับทางเข้า-ออก ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก และยังไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่า พื้นที่ภายในซอยดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือและเมืองพัทยา โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองหนองปรือ 70 เมตร และเมืองพัทยา 200 เมตร ดังนั้นเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ จะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตยาว 270 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 1 เมตร หน้าถนนมีความกว้าง 4 เมตร พร้อมทั้งประสานงานกับการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เพื่อเข้าตรวจสอบขยายเขตต่อไป
  และในเวลาต่อมาคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชุมชนหนองหิน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาน้ำท่วม ภายในซอยเป็นระยะทาง ประมาณ 500 เมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดต่ำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ดังนั้นจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจ เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
  ข่าว : วรรณรัตน์ วิเศษสุวรรณ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150