• เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชน รุ่นที่ 2

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชน รุ่นที่ 2

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชน รุ่นที่ 2

  วันนี้( 9 ม.ค 62) 08.30 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา รุ่นที่ 2โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และประชาชน พื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดอบรมฯ

  ฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา สำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา ซึ่งมีชุมชน อสม. และประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้​ โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม จันทร์เพ็ญ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงาน กกต.จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อสาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและการเลือกตั้งแบบใหม่​ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ​ เกิดความตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปขยายผลเผยแพร่ต่อครอบครัว และชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้

  วรรณรัตน์ วิเศษสุวรรณ นักศึกษาฝึกงาน
  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150