• กลุ่มศิลปินอิสระพัทยาและวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5… 14-22 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

  กลุ่มศิลปินอิสระพัทยาและวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5… 14-22 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

  กลุ่มศิลปินอิสระพัทยาและวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5… 14-22 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
  วันนี้ (9 ม.ค. 62) ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและประธานกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา นางสาววนิดา รัตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช โดยมีคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
  ด้วยกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา จับมือ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช และเมืองพัทยา กำหนดจัดโครงการ “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเปิดงาน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อจัดหารายได้เข้าสมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภา)ยามยาก” อีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีเหล่าศิลปินด้านจิตรกรรมและปติมากรรมได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวนมากกว่า 300 ชิ้น นอกจากนี้กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจะทำการสาธิตวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ซึ่งภายในงานจะพบกับการแสดงดนตรีสร้างอรรถรสในการเข้าชมงานด้านศิลปะอีกด้วย
  เมืองพัทยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมเข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมทั้งรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 15 ม.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-22 ม.ค. 2562 นี้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0891635595

  The group of independent artists in Pattaya and the Chonburi Provincial Cultural Office has cooperated with all related parts of concern to hold the press conference for the 5th Royal Institution Glorification Exhibition from 14 – 22 January 2019 at Central Festival Pattaya Beach Shopping Center.

  芭堤雅独立艺术与文化集团与该地区各界共同举办新闻发布会,庆祝第五届国王艺术展… 于1月14日至22日Central Festival Pattaya Beach举行。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150