• พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2562 PATTAYA WATER SPORTS FESTIVAL 2019

  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2562 PATTAYA WATER SPORTS FESTIVAL 2019

  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2562
  PATTAYA WATER SPORTS FESTIVAL 2019
  วันนี้ (9 ม.ค.62) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2562 PATTAYA WATER SPORTS FESTIVAL 2019 ซึ่งมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันฯแต่ละประเภท
  เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการกีฬา พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายรัฐบาลและในฐานะเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Sports City) อย่างแท้จริง จึงได้จัดการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2562 PATTAYA WATER SPORTS FESTIVAL ขึ้น​ เพื่อสนองรับตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
  ซึ่งผลการแข่งขันแต่ละประเภท มีดังนี้
  ประเภท สกูตเตอร์ 30 แรงม้า 12 สูบโอเพ่น
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย กิตติศักดิ์​ นันทวงศ์ ทีมช่างดำบางแสน ด้วยคะแนน 101
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนาทิตย์ มูลมงคล ทีมลุงยอดชะอำ ด้วยคะแนน 99
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอมรรัตน์ ชมกลิ่น ทีมเปี๊ยกแปรคะแนน 96
  ประเภท เจ็ตสกียามาฮ่าปาโอ 650 ซีซี.ซ้อน 2
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย วีรพงษ์ อาจบูรายณ์ ทีมผู้ใหญ่นิรันดร์ ด้วยคะแนน 219
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธีรวัฒน์ พุ่มทอง ทึมแชมป์โบ๊ท ด้วยคะแนน 202
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุภัค เสร็จธุระ ทีมผู้ใหญ่นิรันดร์ ด้วยคะแนน 195
  ประเภท Junior Slalom
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายธีรวัฒน์ พุ่มทอง ทีมแชมป์โบ๊ท ด้วยคะแนน 113
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิรากานต์ พวงเย็น ทีมครัวเซิร์ฟ ด้วยคะแนน 113
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
  นายวุฒิชัย ศรรักษา ทีมแชมป์โบ๊ท ด้วยคะแนน 91
  ประเภท เรือสปอร์ตรุ่น 40 แรงม้า 2 สูบโอเพ่น เครื่องโมดิฟายด์ 40 แรง
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายเอกรินทร์สังวาล ทีมเอ็งเชื่อน้าสิ ด้วยคะแนน 120
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ทองขาว ทีมอำนวยครัวเซิร์ฟ ด้วยคะแนน 106
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
  นายยุรนันท์ อุ่นศรี ทีมลุงตึ๋งพัทยา​ ด้วยคะแนน 96
  ประเภท เจ็ตสกีไม่เกิน 701 cc นั่งกล้วย 3 คน
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเตือนจิตร์ คาอยู่ ทีมเจ๊ต่ายจอมเทียน ด้วยคะแนน 200
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายราชันย์ อร่ามวงษ์ ทีมช่างเมินมารีน เด็กจอมเทียน ด้วยคะแนน 196
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวัฒนา พุ่มทอง ทีมแชมป์โบ๊ท ด้วยคะแนน 194
  ประเภท ยามาฮ่า XL 650 ซีซี
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายวัฒนา พุ่มทอง ทีมแชมป์โบ๊ท ด้วยคะแนน 216
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ทองขาว ทีมต๊อดห้องเช่า ด้วยคะแนน 205
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสมพร ขุนเจ๋ง ทีมแนนซี่ ด้วยตะแนน 177
  ประเภท Formula 5
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายกรกช สุภิศุกร์ ทีมบ้านไทยสปา ด้วยคะแนน 198
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอมรรัตน์ ชมกลิ่น ทีมเปี๊ยกแปล​ ด้วยคะแนน 185
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายมงคล มงคลฐิติพร ทีมแสงไทยซีฟู้ดหัวหิน ด้วยคะแนน 175
  ประเภท เจ็ตสกียามาฮ่าปาโอ 650 ซีซี.สแตนดาร์ด
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระพงษ์
  อาจบูรายณ์ ทีมผู้ใหญ่นิรันดร์ ด้วยคะแนน 240
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
  นายวสันต์ เกิดเพิ่มพูน ทีมผู้ใหญ่นิรันดร์ ด้วยคะแนน 192
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ทองขาว ทีมแชมป์โบ๊ท ด้วยคะแนน 182
  ซึ่งรางวัลที่มอบให้ในวันนี้​ จะเป็นกำลังใจอันสำคัญ ทำให้เกิดแรงผลักดันแก่นักกีฬาในการทุ่มเทฝึกซ้อม​ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150