• ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนครั้งที่ 1

  วันนี้(10 ม.ค.62)เวลา 10.00 น. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนครั้งที่ 1 โดยมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 242
  ในวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังนี้
  1.การจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดในเขตเมืองพัทยา เพื่อปรับทัศนียภาพ การกำจัดหนู และเศษขยะที่ลอยมากับน้ำ เพื่อรองรับงานเดิน – วิ่ง บนชายหาด ที่จะจัดขึ้นภายในเดือน มิ.ย.62 นี้
  2.การจัดระเบียบการผู้ประกอบการหมอนวดชายหาดในเขตเมืองพัทยา
  3.การแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณชายหาดในเขตเมืองพัทยา
  4.การจัดบริเวณเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ บริเวณชายหาดในเขต เมืองพัทยา
  5. การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคบริเวณชายหาด ในเขตเมืองพัทยา
  6. การจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดในเขตเมืองพัทยา
  7. การแก้ไขปัญหาการใช้บริเวณชายหาดในเขตเมืองพัทยา ซึ่งก่อเหตุรบกวนผู้อื่นในเวลากลางคืน

  โดยในที่ประชุมเห็นควรให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150