• สมาคมไว ดับยู ซีเอฯ ร่วมกับเมืองพัทยา จัดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดจอมเทียน 2019” (ครั้งที่ 7) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  สมาคมไว ดับยู ซีเอฯ ร่วมกับเมืองพัทยา จัดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดจอมเทียน 2019” (ครั้งที่ 7) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  สมาคมไว ดับยู ซีเอฯ ร่วมกับเมืองพัทยา จัดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดจอมเทียน 2019” (ครั้งที่ 7) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  วันนี้ (10 ม.ค 62) เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 221 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล บนชายหาด 2019 โดยมี นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกันนี้มีนางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เป็นผู้เสนอรูปแบบการจัดงานฯ ในครั้งนี้
  สมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยาจัดโครงการ“ เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาดจอมเทียน 2019 (ครั้งที่ 7) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยปีนี้ใช้ชื่อ Loma Run for Charity on The Beach 2019 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดจอมเทียนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง
  โดยในที่ประชุมได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สถานที่ การรักษาความสะอาด การรักษาพยาบาล และการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทาง ระยะทางการวิ่งในแต่ละจุด รวมถึงเส้นทางการจอดรถ ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาประชุมวางแผนร่วมกันอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อวางแผน ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินโครงการฯดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

  The YWCA and Pattaya City organize the 7th Walk and Run Charity 2019 on Jomtien beach to win the Royal Trophy from Her Royal Highness Princess Soamsawali. This program is also to promote the beautiful beach of Jomtien and the public good health.

  YWCA协会与芭堤雅市一起组织了“2019年Jomtien海滩散-跑慈善项目“(第7届),赢得Somsawali公主给予的奖杯,为了宣传和推广Jomtian海滩的美丽形象而广为人知还鼓励人们有健康的身体。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150