• เมืองพัทยาหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

  เมืองพัทยาหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

  เมืองพัทยาหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

  วันนี้ (11 ม.ค. 62) เมื่อเวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150