• ประชุมติดตามผลการจัดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 ในอาทิตย์แรก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ประชุมติดตามผลการจัดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 ในอาทิตย์แรก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ประชุมติดตามผลการจัดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 ในอาทิตย์แรก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  วันนี้ (11 ม.ค 62) เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 221 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการจัดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายชวัช เทพทัพ ปลัดอำเภอบางละมุง นายชัชวาลย์ ภิญญศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้แทนมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ผู้แทนชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สถานีตำรวจภูธรบางละมุง เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

  เมืองพัทยากำหนดจัดโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนงาน“ เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณตลาดเก่านาเกลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดงานมาแล้วจำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 จากการดำเนินงานใน 2 วันแรกนั้นได้มีการร้องเรียนในเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ วันนี้จึงได้เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีขยะที่ล้นออกมาจากถังเป็นจำนวนมาก การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ(ถ้าผู้ประกอบการท่านใดฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัดและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการที่จำหย่ายสินค้าในบริเวณงานเช่นป้าย แผงกั้นการจราจร ปลั้กไฟที่ใช้ภายในงาน รวมทั้งการสัญจรติดขัดภายในงานผู้ที่มาเดินชม ภายในงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ และขาดความคล่องตัว

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้แทนชุมชนที่มาประชุมในวันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้จำหน่ายสินค้าทุกท่านและประชาชนที่มาร่วมงาน ให้ทิ้งขยะในจุดที่เมืองพัทยากำหนดโดยจะเพิ่มจุดตั้งถังขยะให้มากขึ้น และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆรวมทั้งจะอำนวยความสะดวกในการเดินสัญจรสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน โดยเปิดเส้นทางหลังเวทีหน้าธนาคารออมสินให้ผ่านไปมาได้สะดวก คล่องตัว

  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรมติที่แระชุมขอให้เมืองพัทยาดำเนินการขยายเวลาปิดการจราจร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ จากเดิม เวลา 15.00-22.30นเปลี่ยนเป็นเวลา 15.00 น.- 23.00 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  A follow-up meeting after the first week of the 10th Naklua Walk & Eat Festival was held in order to have the smooth event for the public and tourists and ease the traffic congestion. The meeting agreed to extend the duration of closing the traffic route between Naklua Police Box to the Naklua Bridge on every Saturday and Sunday from 15.00 to 23.00 hrs. until 24 February. Pattaya City apologizes for this inconvenience and for more details, please dial 1337 Contact Center for 24 hours.

  跟进“第十届Naklua美食之旅”活动的结果会议,使操作方便。给人们和游客留下深刻印象,解决交通问题。芭堤雅市延长了交通路道关闭时间为每周六和周日由即日起至2月24日,从原定的15.00-22.30改成15.00-23.30 于第八区警察局芭堤雅市对此给您带来的不便,敬请谅解。了解更多信息,请24小时联系芭堤雅联络中心1337 。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150