• น้องๆหนูๆชื่นมื่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความสุขมอบของขวัญของรางวัลมากมาย

  น้องๆหนูๆชื่นมื่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความสุขมอบของขวัญของรางวัลมากมาย

  น้องๆหนูๆชื่นมื่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความสุขมอบของขวัญของรางวัลมากมาย
  วันนี้ (12 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ ลานหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมี​ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษา /เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม​ เพ็ชรเกตุ​ รองปลัดเมืองพัทยา​ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ อย่างคับคั่ง
  ด้วยทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เมืองพัทยาโดยสำนักการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยปิดถนนเส้นหลักด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่แยกปริญญาถึงถนนเพ็ชรตระกูล และพื้นที่โดยรอบภายในบริเวณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดกิจกรรมมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดบูธถึง 29 บูธ สร้างสีสันภายในงาน​ นอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมให้น้องๆ ได้เข้าร่วมสนุก ถึง 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานสังคม ฐานอังกฤษ ฐานคณิตศาตร์ ฐานศิลปะ โดยมีรางวัลกว่า 2,000 ชิ้น พร้อมทั้งเด็กยังได้ร่วมกันสนุกกับการจับคูปอง ลุ้นรับของรางวัล และการเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมเดินชมบูธการแสดงนิทรรศการจากทางโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมสร้างสีสัน สร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยบรรยากาศวันนี้พบว่า มีประชาชน ผู้ปกครอง ต่างนำบุตรหลาน น้องๆหนูๆ เข้าร่วมงานวันเด็กเป็นจำนวนมาก โดยมีคำขวัญประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออกในด้านต่างๆ อีกทั้ง เพื่อให้เด็กเยาวชนในวันนี้เป็นคนดีในสังคมต่อไป…

  All kids enjoyed the National Children Day 2019 with public and private agencies joined hand in hand to entertain and give over 2,000 gifts to the children on that day with lots of fun activities and booths of exhibition from those 11 schools under the Pattaya City.

  孩子们充满开心,全国2019年儿童日活动,公共与私人机构共同创造幸福,赠送许多奖品,超过2,000种奖品,以及让儿童抽奖赢取奖品并且玩各种游戏步行穿过芭堤雅11所学校和各个学校的展位参与创造色彩为孩子们创造一个温暖和幸福的微笑。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150