• ผู้บริหารเมืองพัทยาเชิญชวนพนักงานและประชาชนเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ .. ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เผาผลาญแคลอรี่ ดีต่อสุขภาพ

  ผู้บริหารเมืองพัทยาเชิญชวนพนักงานและประชาชนเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ .. ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เผาผลาญแคลอรี่ ดีต่อสุขภาพ

  ผู้บริหารเมืองพัทยาเชิญชวนพนักงานและประชาชนเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ .. ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เผาผลาญแคลอรี่ ดีต่อสุขภาพ

  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เชิญชวนพนักงานเมืองพัทยาและประชาชนเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักการสาธารณสุข โดยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ. ศ. 2561-2573) ของกระทรวงสาธารณสุข จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ด้วยการ “ติดสติ๊กเกอร์คำนวณแคลอรี่ตามขั้นบันได” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้บุคลากรเมืองพัทยาและประชาชนทั่วไป มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์ในพื้นที่สุขภาวะหรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-Communicable diseases; NCDs) อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอีกทางหนึ่งด้วย

  The executives of the Pattaya City has invited its staff and the public to go up and down the staircase instead of using elevator at least 150 minutes a week for your good health and lessen the risk to any non – communicable diseases or NCDs as well as to save the electricity.

  芭堤雅城市管理员邀请员工和人们走楼梯而替电梯..帮助节省能源燃烧卡路里有利于健康,以驱动芭堤雅市人员和公众在中等水平有足够的身体活动,于健康区域或有利于身体活动的环境中每周至少150分钟鼓励锻炼以增强骨骼,肌肉的力量,并降低慢性非传染性疾病(non-Communicable diseases; NCDs)的风险还有助于节省电力,并以另一种方式进行锻炼。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150