• ปิดฉาก อย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ “Pattaya Water Sports Festival 2019” ประจำปี 2562

  ปิดฉาก อย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ “Pattaya Water Sports Festival 2019” ประจำปี 2562

  ปิดฉาก อย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ “Pattaya Water Sports Festival 2019” ประจำปี 2562

  วันนี้ (13 ม.ค. 62) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยาประจำปี 2562 “ Pattaya Water Sports Festival 2019 “ ซึ่งมีคณะที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีปิดฯ เป็นจำนวนมาก

  เมืองพัทยาโดยสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยาประจำปี 2562 “ Pattaya Water Sports Festival 2019 “ ระหว่างวันที่ 8-13 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ดังนี้ กีฬาเจ็ตสกี และกีฬาเรือเร็วท้องถิ่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2562 กีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬาพายบอร์ด SUP(การพายเรือแบบยืน โดยใช้เซิร์ฟบอร์ด ) แข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2562

  โดยผลการแข่งขันของแต่ละรุ่น มีดังนี้
  1.พายบอร์ด รุ่น SUP หญิง
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาวชลชญา จุ่นทองหลาง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวดารินทร์ มีสอาด
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสโรชา พุ่มไพร

  1. พายบอร์ด รุ่น SUP ชาย
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายศักดิ์ฎา วันยาเล
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนาวิน สิงสาท
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสเตอร์ยัว ฮองวาน
   3.รุ่นวินด์เซิร์ฟเฟอร์ เยาวชนหญิง
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปนัสยา เอี่ยมพลอย
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอภิสรา เที่ยงสันเทียะ
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เด็กหญิงอันดา สิมารัตน์
   4.รุ่นวินด์เซิร์ฟเฟอร์ เยาวชนชาย
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กชายภาสพงษ์ เลี้ยงหล่ำ
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอนุชา จูรัตน์
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายสุททวี ยอดวิไล
   5.รุ่นเยาวชน ผ้าใบ 5 ตารางเมตร
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายหาญณรงค์ ตานิ่ว
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายทศวรรษ เสียงล้ำ
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐพร เสิ่งรอด
   6.รุ่น TECHNO 293 U17 หญิง
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงคารินทร์ มีสอาด
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอธิชา หอมระรื่น
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงอริสรา หอมระรื่น
  2. ผลการแข่งขันรุ่น TECHNO 293 U17 ชาย
   รางวัลชนะเลิศ เด็กชายศรวิช ขาวฉอ้อน
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายมะดัน ครองยุทธ
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสเตอร์แพนเคียว
  3. รุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ เยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 19 ปี
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์สมิทธิ์
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มิสเตอร์จอง โฮซก
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสเตอร์ลี ฮโยดง
   9.รุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลชญา จุ่นทองหลาง
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มิสชอยอุนบิน
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสซุงซียอน
   10.รุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 17 ปี
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทิวา วงษ์ย่างห่าง
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสเตอร์ลี จงอุน

  โดยการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายรัฐบาลและในฐานะเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Sports City) อย่างแท้จริงต่อไป

  The Pattaya Water Sports Festival 2019 on Jomtien Beach has completely succeed in promoting the sports tourism of the city in line with the government policy to make Pattaya as the Sports City.

  结束了宠大的水上运动节“2019年芭堤雅水上运动节”,于Jomtien海滩的水上运动区。是促进和发展芭堤雅水上运动广为人知根据政府政策,作为一个真正的体育城市(体育城),形成了良好的体育旅游形象。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150