เมืองพัทยาแถลงข่าว…การประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ส่งเสริมเปิดโอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าแสดงออก ทางด้านดนตรี

เมืองพัทยาแถลงข่าว…การประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ส่งเสริมเปิดโอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าแสดงออก ทางด้านดนตรี

เมืองพัทยาแถลงข่าว…การประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ส่งเสริมเปิดโอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าแสดงออก ทางด้านดนตรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ (9 ม.ค. 62) เมื่อเวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5 พร้อมประทานโล่แก่ผู้สมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก” โอกาสนี้ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ภายในงาน โดยมีเหล่าศิลปินด้านจิตรกรรมและประติมากรรมได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวนมากกว่า 300 ชิ้น ซึ่งมีกลุ่มศิลปินอิสระพัทยาและวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดขึ้น โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและประธานกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับเสด็จ ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช

ด้วยกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช และเมืองพัทยา กำหนดจัดโครงการ “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ (15 ม.ค. 62) ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อจัดหารายได้เข้าสมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภา)ยามยาก” การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีเหล่าศิลปินด้านจิตรกรรมและประติมากรรมได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวนมากกว่า 300 ชิ้น นอกจากนี้กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจะทำการสาธิตวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้ประจักษ์สู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป….

เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชมภาพนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5… ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0891635595

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150