นายกเมืองพัทยา ใส่ใจห่วงใย การดูแลให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการหมอนวดแผนไทย

นายกเมืองพัทยา ใส่ใจห่วงใย การดูแลให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการหมอนวดแผนไทย

นายกเมืองพัทยา ใส่ใจห่วงใย การดูแลให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการหมอนวดแผนไทย

วันนี้ (16 มค. 62) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมนวดแผนไทยพร้อมยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และหมอนวดชายหาด จำนวน 572 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา

ชมรมนวดแผนไทย 3 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมนวดแผนไทยพัทยา ชมรมนวดแผนไทยจอมเทียน และชมรมนวดแผนไทยเขตปลอด ได้ดำเนินการจัดตั้งมาระยะหนึ่งแล้ว โดยกำหนดให้หมอนวดชายหาดที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางละมุง และมีใบประกาศนียบัตรจากสถาบันนวดแผนไทยที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุขมาขึ้นทะเบียนกับเมืองพัทยา และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชมรม ซึ่งต้องใส่เสื้อตามสีและติดเบอร์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่าได้รับความร่วมมือมาด้วยดี เกิดความประทับใจต่อการรับบริการจากนักท่องเที่ยว และขณะนี้หมอนวดชายหาดทั้งสามชมรมมีความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ โดยได้ขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขอำเภอครบ 100 % เป็นจำนวน 572 คน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือร่วมกันในการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โดยจัดการแข่งขันวิ่ง Fun Run พร้อมเล่นโยคะบนหาดทรายในเขตปลอดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ซอยเทพประสิทธิ์ 7 และเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตของชมรมร่มเตียงและสโมสรไลออนส์พระตำหนักที่มูลนิธิพระมหาไถ่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชมรมหมอนวดด้วยกันและร่วมกันสร้างมาตรฐานวิชาชีพนวดแผนไทย สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150