รองนายกเมืองพัทยายืนยัน…สภาพอากาศในเขตเมืองพัทยายังมีสภาพอากาศดี สามารถตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าได้ 16.77 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. ซึ่งถือว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีมาก

รองนายกเมืองพัทยายืนยัน…สภาพอากาศในเขตเมืองพัทยายังมีสภาพอากาศดี สามารถตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าได้ 16.77 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. ซึ่งถือว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีมาก

รองนายกเมืองพัทยายืนยัน…สภาพอากาศในเขตเมืองพัทยายังมีสภาพอากาศดี สามารถตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าได้ 16.77 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. ซึ่งถือว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีมาก

วันนี้ (16 ม.ค. 62) เวลา 14.30 น. บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางรุ่งนภา ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตุการณ์การติดตั้ง “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ” (รุ่น AQS1) โดยมีนายธรรศ ใจโปร่ง ผู้บริหารบริษัท ชตา อินสทรูเม้นท์ จำกัด พร้อมคณะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ พร้อมแนะนำการอ่านค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ครั้งนี้

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษวันที่ 15 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. รายงานปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น
เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศและระดับโลกควรจะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ เพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและกำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อลดปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่ต่อไป
ดังนั้นสำนักสิ่งแวดล้อม จึงประสานบริษัท ชตา อินสทรูเม้นท์ จำกัด นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (รุ่น AQS1) มาตรวจคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเครื่องนี้มีความสามารถวัดคุณภาพอากาศที่เป็นตัวแทนในพื้นที่บริเวณระยะได้ถึง 25 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาด (PM 2.5) ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และรวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศอื่นตามความเหมาะสม ที่จะตรวจวัดคุณภาพในครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ สำหรับการเช็คดัชนีคุณภาพอากาศนั้น เลข 0 -25 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ถือว่าคุณภาพอากาศดีมาก , 26-50 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ถือว่าคุณภาพอากาศดี , 51-100 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ถือว่าคุณภาพอากาศปานกลาง , 101-200 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ถือว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ , 201 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไปถือว่าคุณภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในเวลา 15.20 น. ของวันนี้ (16 ม.ค.62) สามารถวัดตรวจค่าดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่เมืองพัทยา สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 16.77 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ยังไม่เกิน 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม.เมื่อเทียบกับคุณภาพอากาศ ของพื้นที่ภายในกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5ได้ 68.35 ไมโครกรัม/ลบ.ม.
ซึ่งพื้นที่ในเมืองพัทยามีคุณภาพอากาศในระดับที่ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะควรเช็คในการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ของค่าฝุ่นละออง PM2.5 ของทุกวัน เมื่อผลตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพของอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน ควรที่จะป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน เมื่ออยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ
ในการนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการฉีดล้างน้ำกวาดฝุ่นละอองในถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและลดฝุ่นละอองตามพื้นถนนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมืองพัทยาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง สำหรับผู้ที่ต้องการทราบค่าดัชนีคุณภาพอากาศของค่าฝุ่นละออง PM2.5 สามารถตรวจสอบได้ผ่าน Application LINE@ PRPATTAYA และ Fanpage Facebook PRPATTAYA

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150