สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. เชิญผู้แทน MICE City เข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum 2019 เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองแห่งไมซ์ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. เชิญผู้แทน MICE City เข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum 2019 เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองแห่งไมซ์ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. เชิญผู้แทน MICE City เข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum 2019 เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองแห่งไมซ์
ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจากนายกเมืองพัทยาให้เข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum 2019
ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ณ เมืองกว่างนิญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้แทนจากเมืองไมซ์ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่พัทยา และผู้แทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายเมืองไมซ์และประชุมหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวเวียดนามในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการรับงานประชุมนานาชาติ”
หวังดึงนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางกลุ่มไมซ์จากภูมิภาคอาเซียน (CLMV) เข้ามาจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลยังประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150