• รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 17 พร้อมประสานงานบริษัทผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนสัญญา เพื่อให้ประชาชนสามารถค้าขายได้ตามปกติ

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 17 พร้อมประสานงานบริษัทผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนสัญญา เพื่อให้ประชาชนสามารถค้าขายได้ตามปกติ

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 17 พร้อมประสานงานบริษัทผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนสัญญา เพื่อให้ประชาชนสามารถค้าขายได้ตามปกติ

  วันนี้ (17 ม.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่งซอยโพธิสาร ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่งซอยโพธิสาร

  ด้วยเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณจำนวน 1,610,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 5.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 505 ตารางเมตร ภายในซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่งซอยโพธิสาร ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยว่าจ้างบริษัท บุญกิจธนา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และจะสิ้นสุดวันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 120 วัน โดยในวันนี้จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน แต่สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้ค้าขายไม่ได้จึงร้องต่อรองนายกเมืองพัทยา เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้น นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา รับทราบถึงข้อปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานไปยังบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพค้าขายได้ตามปกติโดยเร็ว.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150