เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
เมื่อวันที่ 18 มค. 62 เวลา 16.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ Mr. Liu Jian jun รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงเต่า และ Mr.Mou Jundian อธิบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองชิงเต่ามีความประสงค์ที่จะร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการลงทุน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีความคล้ายคลึงกับเมืองชิงเต่า ประกอบกับเมืองพัทยาและเมืองชิงเต่ามีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นเวลายาวนานจึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงานและประสงค์จะทำข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองและสานสัมพันธ์การเป็นบ้านพี่เมืองน้อง โดยรองนายกเมืองพัทยาได้เชิญชวนให้คณะผู้บริหารฯได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆของเมืองพัทยา เช่นชายหาดพัทยาที่ได้มีการถมทรายซึ่งมีความยาวตั้งแต่พัทยาเหนือจรดพัทยาใต้โดยชายหาดมีความกว้าง 35 เมตรเมตร มีความสวยงามและรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทีเป็นนโยบายสำคัญของนายกเมืองพัทยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา และจะนำข้อตกลงที่ผู้บริหารเมืองชิงเต่าต้องการนำเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง.

The City of Pattaya welcomed the delegation from Qingdao, the People’s Republic of China (PRC) and exchanged with them in order to further the good relations between both sides on culture, education, tourism and investment. Pattaya is special local administration organization and considered as the world tourist attraction similar to Qingdao and both cities have a long relationship as sister cities.

芭堤雅市欢迎来自中华人民共和国青岛的高管将将,讨论和交流经验, 文化,教育,旅游和投资方面的经验建立良好兄弟国关系,因为芭堤雅是一个具有特殊政府形式的地方行政组织并且是世界着名的旅游城市和青岛相似与芭堤雅和青岛一起长期保持着良好的关系,因此有兴趣学习,访问并希望就旅游和文化达成一致,以促进城际旅游和长者的关系兄弟国家。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150