• เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ) สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ) สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ) สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 62 เวลา 14.30 นน. ที่ห้องทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ และดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมอบรมผู้หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย – จีนยุคใหม่ (วทจ.) สถาบันพัฒนาผู้นำไทย – จีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาบ้านเมืองของเมืองพัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลก

  ตามที่หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ.) สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนักศึกษาสำเร็จไปแล้ว 1 รุ่นและเริ่มดำเนินการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 ระหว่างวันนี้ที่ 19 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยเรียนทุกวันอังคารเวลา 13.00 – 18. 00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยศเส ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าวจะมีการศึกษาดูงานการพัฒนาเมือง จึงได้เลือกเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นจำนวนมากต่อปี โดยนำผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนี้ เข้าศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลก โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักศึกษา วทจ. รุ่นที่ 2 และผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลก ซึ่งได้รับความสนใจต่อผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150