วง OCTET คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ตามคาด ในการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562

วง OCTET คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ตามคาด ในการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562

วง OCTET คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ตามคาด ในการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ม.ค 62
เวลา 20.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยาประจำปี 2562 โดยมีนายสกลชัย เจริญรุจิจินต์
ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แขกผู้มีเกียรติ น้องๆ เยาวชน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้

เมืองพัทยาโดยสำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการจัดหาสถานที่ที่ดีและเหมาะสม​ ให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทำงานให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี และไม่เคยมีผลงานในสังกัดค่ายเพลงใดมาก่อน ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขตเมืองพัทยาหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี

สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง ได้แก่ วง OCTET
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วง Checkmate
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่วง Fullman
รางวัลวงแสดงสดยอดเยี่ยม ได้แก่วง Checkmate
รางวัลมือกีต้าร์ยอดเยี่ยม ได้แก่วง Chaowak
รางวัลมือเบสยอดเยี่ยม ได้แก่วง Freeman
รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ได้แก่วง OCTET
รางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม ได้แก่วง TOGETHER และรางวัลชมเชม ตามลำดับ

ซึ่งรางวัลที่มอบให้นี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ​ สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์​ เป็นการพัฒนาสมอง​ ความคิด​และการทำงานเป็นทีม​ ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

The OCTET is the winner of Pattaya Youth Music Contest 2019. The contest enabled youth to showcase their musical talent, maximize their free time and refrain from drugs.

OCTET乐队于2019年芭堤雅青年乐队比赛中实现获得了冠军,以提供一个良好和合适的地方允许具有音乐能力给年轻人有足够的空间充分表达自己的才能并花时间学习或工作以获益远离毒品。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150