เมืองพัทยาประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2562

เมืองพัทยาประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2562

เมืองพัทยาประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (22 ม.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีนางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ศูนย์เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ เป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ เพราะสามารถแพร่เชื้อหรือกระจายโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ผับ บาร์เบียร์ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย เพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ ซึ่งในพื้นที่พัทยามีองค์กรภาคีเครือข่ายทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา โดยดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโรคและป้องกันไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่เขตเมืองพัทยาให้สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ getting to zero ต่อไปได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายไว้ 3 ข้อหลัก ดังนี้
1.ลดการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่
2.ผู้ติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษารับยาต้านโดยเร็ว

  1. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน

ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จึงได้จัดกิจกรรม “วันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -15.30 น. ณ ศูนย์พัทยารักษ์ นาเกลือ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ การป้องกันและบำบัดสารเสพติด

เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา 038429166

Pattaya City convened the 2nd meeting with the network of health personnel concerning AIDS in order to prevent HIV AIDS in the area of Pattaya toward the target of getting Zero with activity of “Sexually Transmitted Diseases Day” on 14 February organized by the Prevention and Disease Control Division of the Office of Public Health in collaboration with such network from 09.00 – 15.30 hrs. at Pattayarak Health Unit Center, Naklua. For more details, please call Public Health Pattaya Office 038429166.

芭堤雅市与卫生和艾滋病工作者联网缔约方的第2/2562号综合会议,旨在提高人们对芭堤雅地区疾病重要性和预防疾病的认识,以达到成为零数的目标。因此,疾病控制和预防部卫生局与健康和艾滋病工作者联网,组织活动时间为2019年2月14日的“性传播疾病日”,由09.00至15:30点。于芭堤雅Ruk,我在,Naklua中心,将开展有关性传播疾病教育的活动,药物滥用预防和治疗芭堤雅市根据提及的日期和时间邀请有兴趣的人士参加活动。了解更多信息,请联系疾病控制科,芭堤雅市公共卫生办公室电话 038429166。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150