เมืองพัทยาจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562

เมืองพัทยาจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562

เมืองพัทยาจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (22 ม.ค.62) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมปอง ปลื้มสุข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ คณะทำงานของโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

จากการประชุมที่ผ่านมาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561 เมืองพัทยาได้มอบหมายให้ บมจ. กสท. โทรคมนาคม (CAT) ดำเนินการนำท่อสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาและหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอค่าใช้จ่ายของค่าบริการเช่าสัญญาณให้ได้ทราบดังนี้
1.บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT Model)
เสนอให้ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber และมีข้อเสนอดังนี้

 • ค่าเช่า 120 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Last Mile) และ 1, 500 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Node to Node / Node to Small cell / Node to Backbone ของ Operator) ไม่จำกัดระยะทาง
 • กรณี Splitter อยู่นอกบ่อ CAT คิดค่าเช่า 1, 500 บาทต่อ core ต่อเดือน (ไม่คิด Last Mile เพิ่ม)
 • กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 120 บาท พิจารณา SLA ที่ 24 ชม.
 • กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 1, 500 บาท พิจารณา SLA ที่ 4 ซม.
 • การคิดค่าปรับกรณีไม่สามารถดำเนินการตาม SLA ให้คิด 5 เท่า ของค่าบริการรายเดือน (เฉพาะบริการ Core Network)
  2.ผู้ประกอบการเสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT MODEL) ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber ดังนี้
 • Node to Business ขอเช่าในราคา 280 บาทต่อ core ต่อเดือนที่ SLA 4 ชม. (ไม่จำกัดระยะทาง)
 • Node to Node / Node to Small cell / Node to Backborne จากราคา 1, 500 บาทเป็นราคา 280 บาท
 • Operator ที่มี volume ในการเช่ากับ CAT โดย Last Mile ขอราคา 80 บาท / User
 • ขอให้เมืองพัทยาขยายเวลาสัมปทานเป็น 15-20 ปี.
  3.ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเพิ่มเติม
  Model เพิ่มเติมของผู้ประกอบการเสนอ:ท่อร้อยสายแบบเดิม ดังนี้
 • CAT สร้างท่อพร้อมบ่อพัก (Spec เดิม) / Operator blow Fiber / Operator ขอเช่า Subduct 33 mm. ในราคา CAT อยู่ที่ 1, 800 บาทต่อ 100 เมตรต่อเดือน
  -ในส่วนของ Access Last Mile ขอให้ CAT ลงทุนสร้างและให้เช่า Core Fiber (โดยจะมีการตกลงราคากันอีกครั้ง)
  นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้คงตู้ Cabinet ไว้บนทางเท้า เพื่อลดต้นทุนและเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายและสะดวก รวมทั้งผู้ประกอบการประมาณ 2-3 ราย สามารถเช่าท่อร่วมกันได้

โดยในวันนี้นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย(TCT) ได้เสนอราคาค่าเช่า 120 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Last Mile) และ 1, 000 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Node to Node / Node to Small cell / Node to Backbone /Node to Business ของ Operator) ไม่จำกัดระยะทาง

ทั้งนี้ในที่ประชุมรับทราบในเรื่องของการขอปรับลดราคาดังกล่าวแล้ว โดยจะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150