กิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2562

กิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2562

กิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2562

วันนี้ 24 มกราคม 2562 ณ​ โรงแรมเดอะไซมีส​ พัทยา​ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ​ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562​ โดย​ พลโทธรรมนูญ​ วิถี​ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม​ ซึ่งมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก​ ประกอบด้วย พลตรีชัยณรงค์​ กิจรุ่งโรจน์เจริญ​ รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยา​ ผู้แทนหน่วยงานราชการ​ สื่อมวลชน​ ผู้นำชุมชน​ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน​ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเสวนาในเรื่อง Eastern Economic corridor:EEC โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก​ โดยประธานคณะกรรมการเครือข่ายท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก​ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EEC นอกเหนือจากนั้นยังมีการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎหมาย​ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์​ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อไปในอนาคต​

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150