พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAC: Tourist Assistance Center)และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปี พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 2

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAC: Tourist Assistance Center)และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปี พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 2

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAC: Tourist Assistance Center)และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปี พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 2

วันนี้ (24 ม.ค 62) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAC: Tourist Assistance Center)และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปี พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 2 โดยมีนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก​ ประกอบด้วย​ นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เมืองพัทยา​ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน​ สื่อมวลชน​ ณ ห้องประชุมริมบึง 2 สวนนงนุช พัทยา

เนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ TAC ที่สามารถสื่อสารภาษาได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีนรัสเซียและญี่ปุ่นเข้าไปอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี 2018 สนามที่ 15 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานในท่าอากาศยานทั้งเมืองหลักและเมืองรอง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยเจ้าหน้าที่จะสวมเสื้อกั๊กสีดำด้านหลังปักตัวอักษรคำว่า“ TAC “เป็นสัญลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุง​ เปลี่ยนแปลงเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก​ โดยเน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเที่ยว ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAC: Tourist Assistance Center)และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบน​ั​กท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 120 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 105 คน ข้าราชการ บุคลากรกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่กองทุนเยียวยาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

The opening ceremony of the 2nd batch of the human resources development program of the year 2019 of the TAC: Tourist Assistant Center.

开发活动与旅游援助中心(TAC: Tourist Assistance Center)和2019年第二代旅游援助中心。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150