รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำดีและน้ำเสีย เขตเมืองพัทยา

รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำดีและน้ำเสีย เขตเมืองพัทยา

รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำดีและน้ำเสีย เขตเมืองพัทยา

วันนี้ 24 มกราคม 62 เวลา 14.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัทยาเหนือ และโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำดีและน้ำเสีย เขตเมืองพัทยา

ด้วยนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และบรรเทาความเดือดร้อน​ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปี 2561 เป็นการดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำดีและน้ำเสีย จำนวน 11 โครงการ โดยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เน้นย้ำให้เป็นถนนตัวอย่าง พร้อมเดินหน้าปรับปรุงถนนให้มีท่อระบายน้ำดี และน้ำเสียทั้งเมืองพัทยา

การลงพื้นที่ในวันนี้ของรองปลัดเมืองพัทยาและคณะ​ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่บางส่วน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิทพัทยา 11 เชื่อมสุขุมวิทพัทยา 13 โดย หจก.บุญกิจธนา เป็นผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการสร้าง​ ซึ่งเพิ่งเริ่มก่อสร้างไปเมื่ิอวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยจะครบสัญญาดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 16 กันยายน 2562​ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ “ โครงการสายไฟฟ้าในเมืองใหญ่” เพื่อให้การทำงานเดินควบคู่ไปพร้อมๆกัน

หลังจากนั้นได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามหนองใหญ่ 14 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. เฉลี่ย 1.15 เมตร กว้างประมาณ 5 – 5.50 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร รวมพื้นที่ 516 ตารางเมตร โดยมีบริษัทเสริมสร้างทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างและได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 61 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 ซึ่งการดำเนินงานคืบหน้าเป็นไปด้วยดี​ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย​ รวมทั้งได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ เชื่อมซอยหมู่บ้านวันทิพย์ 5 โดยบริษัท อินทนา คอนสตัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุข 5 โดยมีบริษัท อินทนา คอนสตัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2561​ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 และจุดสุดท้ายได้ตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดดงตาลพัทยา(ส่วนที่เหลือ) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนงนุชแลนด์สเคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าการดำเนินงานแต่ละโครงการมีความคืบหน้าตรงตามงวดงานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายนายกเมืองพัทยา​ ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้สะดวก​ สะอาด​​ปลอดภัย​ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Deputy Officer of Pattaya City has tasked on site to monitor the development of the construction of the traffic route and the draining system in the area of Pattaya in order to ease the difficulties of the public in line with the policy of the Mayor of the City of Pattaya to make the betterment for the city sustainably.

芭堤雅市副常秘前往该区域,探讨建设具有良好排水和废水,交通面 项目建设进度芭堤雅市,这个地区的结果发现每个项目都按照指定的时间段进行为了解决人民的问题根据芭堤雅市总理的政策希望将来芭堤雅发展为方便,清洁,安全和可持续发展。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150