ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ฯ นำจิตอาสาและสื่อมวลชน​ ร่วมกิจกรรม​ Big​ Cleaning สร้างโลกสวยด้วยจิตสาธารณะ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ฯ นำจิตอาสาและสื่อมวลชน​ ร่วมกิจกรรม​ Big​ Cleaning สร้างโลกสวยด้วยจิตสาธารณะ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ฯ นำจิตอาสาและสื่อมวลชน​ ร่วมกิจกรรม​ Big​ Cleaning สร้างโลกสวยด้วยจิตสาธารณะ

วันนี้ 25 มกราคม 2562 ณ​ ชายหาดพัทยากลาง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ​ จัดกิจกรรม​ Big​ Cleaning​ ในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 โดย​ พลโทธรรมนูญ​ วิถี​ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม​ ซึ่งมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก​ ประกอบด้วย พลตรีชัยณรงค์​ กิจรุ่งโรจน์เจริญ​ รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ นายเศรษฐพล​ บุญสวัสดิ์​ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา​ ผู้แทนหน่วยงานราชการ​ สื่อมวลชน​ ผู้นำชุมชน​ เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์​ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม​ สร้างโลกสวยด้วยจิตสาธารณะ.

The Reconciliation Center for Reform led the volunteers and media to join the Big Cleaning activity at the beach of central Pattaya for better environment.

改革和解中心,将志愿服务和大众媒体纳入大清洗活动,于芭堤雅中央海滩,加入服务活动保护环境以公众心态创造一个美丽的世界。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150