• รัฐเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอบางละมุง เป็น“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” ต้นแบบด้านสังคม รองรับ EEC ในอนาคต

  รัฐเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอบางละมุง เป็น“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” ต้นแบบด้านสังคม รองรับ EEC ในอนาคต

  รัฐเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอบางละมุง เป็น“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” ต้นแบบด้านสังคม รองรับ EEC ในอนาคต

  วันนี้ (25 ม.ค 62) เวลา 10.00 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการดำเนินโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทภารกิจหลักด้านการพัฒนาสังคม ในการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุและเป็นที่ตั้งหน่วยงานของกระทรวงฯ ด้วยเนื้อที่ 663 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมใน ชื่อเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) และ Senior Complex” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการอีอีซีในอนาคต
  โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินใน 4 กิจกรรม ประกอบไปด้วย
  1.การจัดให้มีศูนย์บริการด้านสังคมครบวงจร อาทิ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนห้องกิจกรรมต่างๆ
  2.การยกระดับกิจกรรมของ 9 หน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่ อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ให้ประชาชนภายนอกสามารถร่วมทำกิจกรรมได้ ซึ่ง 2 กิจกรรมแรกตั้งเป้าหมายต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปีจากนี้
  3.การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หรือซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ผู้สูงอายุต้องจ่ายเงินเพื่อรับบริการที่มีคุณภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี
  4.การสร้างคอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่จะให้เปิดพื้นที่ให้เอกชนร่วมลงทุนแบบพีพีพีเช่นกัน ด้วยการแบ่งพื้นที่ติดถนนสุขุมวิท ให้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ศูนย์ประชุม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อลดการลงทุนของรัฐเพียงลำพัง ขณะเดียวกันก็นำรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่ง 2 กิจกรรมหลังนี้ตั้งเป้าหมายต้องเริ่มต้นให้ได้ภายใน 2 ปีเช่นกัน ทั้งนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งหากดำเนินการแล้วจะสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขแก่ประชาชนที่ไปใช้บริการต่อไป

  The Government has planned to develop the area of Bang Lamung district to be the Happiness Social City and Senior Complex to serve the EEC in the future.

  国家准备开发Banglamung区作为一个“幸福社会城市(Happiness Social City) 和高级综合体“未来EEC支持的社会模式。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150