เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (27 ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจรสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มี เจ้าหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียง

สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยา​ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิและหน้าที่ของคนพิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเมืองพัทยาโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน และมีนางสาวชญาดา วิริยะสิริเวช ประธานชมรมสตรีพิการจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

The City of Pattaya organized the training course to impart the rights of the disabled and promote the quality of life and human dignity. The training provided knowledge and placed an awareness of the rights and duties of the disabled, parents and those who take care of the disabled.

芭堤雅市组织培训,以教育残疾人的权利。根据该法案促进和发展残疾人的生活质量,以增进知识和理解实现残疾人的人权,权利和义务的尊严。残疾人的父母和照顾者让一个小组于地方一级加强。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150